KORU SEV TANI

Birds Of Alaçatı – Alaçatı Kuşları

bağımsız ve tarafsız bir sivil çevre hareketidir.

Platform, 2019 yılında Çeşme, Alaçatı Sulak Alanı’na karşı duyarlı, koruyucu ve etkin toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla Serap Yurdaer Erboy öncülüğünde ve Elif Egeli İzmiri’nin desteğiyle faaliyete geçirilmiştir.

 

Girişim, giderek azalmakta olan yeşil alanlarımızı ve sulak alanlarımızı gelecek nesillerimize miras bırakmayı hedefleyen gönüllülerin inanç ve desteğiyle büyümektedir.

Serap Yurdaer Erboy
Proje koordinatörü

Doğa ziyaret ettiğim bir yer değil, doğa benim yuvam. Kendime değil, kendimi ait bildiğim kıymetli yuvam. Hepimizin ait olduğu YUVASI. Eşsiz değerini her an hatırlayalım, hatırlatalım!

Elif Egeli İzmiri
Medya & İletişim

Kuşlarla çalışmak benim için yepyeni bir dünyanın kapılarını araladı. Kocaman bir ekosisteme yuva olan Alaçatı Sulak Alanı’nın önemine dikkat çekmek ve korunması amacıyla farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak için her gün daha da büyük bir motivasyonla çalışıyorum.

Yaptığımız işi
seviyor ve
değerlerimizin
arkasında
duruyoruz.

Amacımız

Zengin biyolojik çeşitlilikleriyle dünyanın en üretken ekosistemleri arasında yer alan sulak alanlara; özellikle de içinde yaşadığımız Çeşme – Alaçatı Sulak Alanı’na dikkat çekmek, çevreye karşı duyarlı ve etkin toplumsal bilincin oluşturulmasını sağlayabilmek.

Kendi doğal dengesi içerisinde var olabilen Alaçatı Sulak Alanı’nın ve içinde bulunduğu habitatın özellikle insan kaynaklı tehdidine karşı yürütülen mücadeleye öncülük edebilmek.

Doğal yaşama müdahale etmeden, sürdürülebilirlik temeline dayanan sulak alan doğa turizm etkinliklerinin geliştirilmesine aracı olabilmek.

Yasal yaptırımlar olmadığı sürece sulak alanların korunması mümkün değildir. Halkın katılımcı yaklaşımıyla, yerel yönetimlerin ve devletin yapıcı işbirliği ile Alaçatı sulak alanını yeniden kıyı kanunu kapsamına alarak yasal bir koruma statüsü kazandırılmalıdır. Bizler bu hedefe ulaşmak için çalışmaktayız.

Amacımız

Zengin biyolojik çeşitlilikleriyle dünyanın en üretken ekosistemleri arasında yer alan sulak alanlara; özellikle de içinde yaşadığımız Çeşme – Alaçatı Sulak Alanı’na dikkat çekmek, çevreye karşı duyarlı ve etkin toplumsal bilincin oluşturulmasını sağlayabilmek.

Kendi doğal dengesi içerisinde var olabilen Alaçatı Sulak Alanı’nın ve içinde bulunduğu habitatın özellikle insan kaynaklı tehdidine karşı yürütülen mücadeleye öncülük edebilmek.

Doğal yaşama müdahale etmeden, sürdürülebilirlik temeline dayanan sulak alan doğa turizm etkinliklerinin geliştirilmesine aracı olabilmek.

Yasal yaptırımlar olmadığı sürece sulak alanların korunması mümkün değildir. Halkın katılımcı yaklaşımıyla, yerel yönetimlerin ve devletin yapıcı işbirliği ile Alaçatı sulak alanını yeniden kıyı kanunu kapsamına alarak yasal bir koruma statüsü kazandırılmalıdır. Bizler bu hedefe ulaşmak için çalışmaktayız.

Çevre duyarlılığı hakkında
konuşmamız yeterli değil

İnanmamız lazım!

İnanmamız da yeterli değil
Harekete geçmemiz lazım!

Birlikte mümkün
ŞİMDİ!

DESTEKÇİLERİMİZ

SEZAİ GÖKSU

SERRA KÜÇÜKOĞLU

SEMA POSTACIOĞLU

DOMINIC WHITING

SU İDİL